Gotland kan bli ett föredöme i klimatfrågan!


Figuren: De röda staplarna är färjan, de gröna är flyget och de blåa är biltrafiken (finns bara siffror t o m 2004). Flygets utsläpp (grönt) är mycket blygsamt i förhållande till färjan (rött). Dessutom har flyget stadigt minskat CO2-utsläppen från 2002.  Effekten i CO2-utsläpp av Färjeflygsförslaget visas längst till höger. Genom att flyga passagerarna till Södra Sverige vintertid minskar CO2-utsläppen från färjan med 27 300 ton per år mot att flygets utsläpp ökar från 11 800 ton till 14 900 ton, en ökning på endast 3 100 ton.

 

Färjetrafikens utsläpp ökade från 104 300 ton år 2002 till 174 600 ton år 2004. År 2002 sköttes bastrafiken av gamla Visby och Thjelvar. 2004 var den nya trafiken med ”Kinafärjorna” helt införd. På södra linjen släpper en ”Kinafärja” ut 57 ton koldioxid under en resa. Motsvarande siffra var 29 ton för Thjelvar (byggd 1980). En modern långsamgående färja i lämplig storlek för södra linjen vintertid skulle släppa ut drygt 12 ton. Läs mera på www.winkonsult.se.

 

Transportsektorn på Gotland beräknas släppa ut ca 400 kiloton koldioxid under år 2007. Färjetrafiken står för 184 kiloton, alla bilar på Gotland 170-200 kiloton och flyget 12 kiloton. Siffrorna för bilarna är mycket osäker men för färjetrafiken och flyget är den säker. Se www.winkonsult.se för detaljer. Färjorna på sina resor till fastlandet släpper alltså ut ungefär lika mycket koldioxid som alla de personbilar, bussar och lastbilar som kör omkring på Gotland under ett helt år.

 

Flygets utsläpp är i sammanhanget nästan försumbart: 12 kiloton per år. Detta trots att flyget ändå transporterar 300 000 passagerare per år mot 1 400 000 för färjetrafiken. Men man måste då komma ihåg att färjetrafiken ju också sköter godstransporterna samt också transporterar personbilar, vilket gör jämförelsen svår.

 

Gotlands läns miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 50 kiloton till år 2010 (då är transportsektorn och Cementa inte inräknad). 24 kiloton skulle sparas om man omfördelade resurser från de snabbgående färjorna på vinterhalvåret till södra Sverige och istället lät flyget bli det snabba alternativet söderut. Båtalternativet till södra Sverige skulle finnas kvar, men skulle trafikeras med långsamgående och mer miljövänliga färjor.  Se www.farjeflyget.se för mera information om förslaget.

 

Om man skulle minska bilismen för att få samma besparing som Färjeflyget krävs att 5 500 bilar varje dag under hela året i genomsnitt kör 50 kilometer mindre. Med andra ord, en ganska stor del av Gotlands bilar måste stå stilla året runt för att få samma spareffekt som Färjeflyget. Om viljan finns hos alla kan Färjeflyget införas inom några få år. Gotland kan bli ett föredöme då det gäller ansvaret för klimatfrågan.

 

Kommun och länsstyrelse kan påverka transportfrågorna. Det nuvarande färjeavtalet går ut den 31/12 2008. Rederi AB Gotland har ett inflytande över öns transportfrågor, som vida överskrider vad som annars är brukligt för en utförare av en statligt upphandlad trafik. Tidigare har man haft ett förtjänstfullt engagemang för miljöfrågorna. Men i klimatfrågan är det tyst. Det enda vi hört var på bolagets årsstämma häromveckan. ”Långsamgående färjor vore en katastrof för det gotländska samhället” sa styrelseordföranden.

 

Katastrof? Om vi inte gör något åt utsläppen nu och om de värsta farhågorna blir besannade så är en inte obetydlig del av Europa obeboelig om 30-50 år. Och i Sverige har vi kanske 40 miljoner klimatflyktingar. Det är mycket som bleknar i det perspektivet.

 

Vad tycker du om Färjeflygsförslaget? Fyll i enkäten på www.farjeflyget.se!

 

Nils Nordenbrink

Winkonsult AB

 

 

Tillbaka