Konsulter

Vi definierar vår roll enligt det gamla synsättet - vi är kundens rådgivare och expert och vi tillför ett mervärde bortom antal levererade timmar.

Vi har våra rötter i Hewlett-Packards minidatorsystem från tidigt 80-tal. På 80- och 90-talen arbetade vi som systemingenjörer och konsulter för Hewlett-Packard. Vi har alla minst 20 års yrkeserfarenhet.

Vi äger Winkonsult AB tillsammans i ett partnerskap.