Gotland kan bli ett föredöme i klimatfrågan! Klicka här!

Länk till Gotlandsutredningen: www.farjeflyget.se

Winkonsult AB

"Winkonsult levererar utredningar och kvalificerad IT-kompetens med ett personligt ansvar och ett engagemang för kundens situation som är långt utöver det vanliga."

Vår specialitet är design och implementation av komplexa databassystem främst i Microsoft-miljö.

Winkonsult åtar sig alla typer av uppdrag som gäller denna typ av system, från utredning och design till implementation och förvaltning.

Vi åtar oss även gärna uppdrag där vi agerar kontrollant, d v s företräder och bevakar kundens intresse gentemot andra, ofta ett stort konsultbolag, som bygger systemet.

Winkonsult är ett partnerskap med Roger Berndtzon och Nils Nordenbrink.

Nils Nordenbrink har vid sidan av IT, ett långt engagemang i infrastrukturfrågor för Gotland.