Teknologi

Vi har sedan mycket lång tid tillbaka erfarenheter av att bygga skiktade IT-system.

Att skilja ut presentationslogik från affärslogik och datalager var redan i början på 90-talet en viktig fråga för oss då kunden hade olika typer av arbetsstationer på skrivborden - Windows - Unix - Apple osv.

Idag är frågan precis lika viktig men nu gäller det i stället om klienten är Windowsbaserad eller webb-baserad.

Vi har bl a genomfört stora projekt där det gällt att bygga ut ett befintligt system med webbklienter för åtkomst på Internet.