Utredningar

Nils Nordenbrink har under många år varit engagerad i frågor runt Gotlandstrafiken. Nils är på Gotland en välkänd deltagare i den offentliga debatten om gotlandstrafiken, en "never ending story" då det gäller Gotland. Nils hör till de största kännarna av trafikens villkor vid sidan av trafikföretagen.

År 2002 genomförde Nils ett uppdrag runt fraktsamverkan för Gotlandstrafiken, en av resultaten från "Rollén-utredningen" (SOU 2001:66). Uppdragsgivare var Länsstyrelsen på Gotland.

Under åren 2001 till 2005 var Nils representant i Trafikantrådet på Gotland samt i Flyg- och Färjerådet för Företagarna Gotland.

Under 2007 genomförde Nils utredningen "Färjeflyget", för Gotlandsflyg, Skyways och LFV Visby flygplats. Att kraftigt minska Gotlands andel av växthusgaserna är en av de viktiga frågorna. Läs mera.

Sedan 1994 är Nils åretruntboende i Visby.

Winkonsult AB är medlem i föreningarna Produkt Gotland samt Tillväxt Gotland.